Tak trochu o bezchybnosti...

Uverejnené 27. apríl 2015


 

Alebo s čím sa môžete v nosiacom svete ešte stretnúť? Nuž ako je spoločnosť nastavená na obraz "ideálnej mamky", ktorá sa všetko snaží voči svojmu dieťatku robiť s naprostou dokonalosťou, aj v nosiacom svete sa snahe o bezchybnosť nevyhnete. Samozrejme je to v záujme bezpečnosti a pohodlia rodiča vypiplať nastavenie pomôcky na nosenie čo najlepšie. Osoby, ktoré nemajú možnosť konzultovať nastavenie pomôcky zoči-voči s nejakou osobou sa často "zvŕtajú" pred zrkadlom a ten svoj úväz, či umiestnenie nosiacej pomôcky sa snažia priviesť k dokonalosti. Ak majú možnosť konzultovať svoje skúsenosti skrze internetový priestor, robia tak často, aby sa k dokonalosti priblížili.

 

O perfekcionalizme včera a dnes

 

Pokiaľ nebol internet tak všemohúci a všadeprítomný, nosiace osoby sa nedostávali k promptným informáciám, ktoré im poskytoval internet. Na jednej strane viazali len na základe brožúr, manuálov či letáčikov zakúpených pomôcok na nosenie, respektíve odborných knižiek, ktoré si boli ochotné zabezpečiť. Veľakrát sa spoliehali aj na informácie, ktoré im poskytol predávajúci personál. Osoby viazali podľa daných návodov či inštrukcií od predávajúcich. Určite umiestnenie do pomôcok nebolo vždy úplne dokonalé. Ešte aj dnes sa bohužiaľ stretávame s návodmi a praktikami, ktoré pre dieťa nie sú úplne najvhodnejšie (napr. nosenie dieťaťa tvárou dopredu), a to aj u známejších výrobcov pomôcok na nosenie. Rovnako spôsoby umiestnenia a uviazania dieťaťa do pomôcky na vyhotovených fotografiách nemusia byť vždy korektné z hľadiska ergonomickej polohy. Česť výnimkám predávajúcich, ktoré sa v problematike nosenia vzdelávajú a orientujú, ešte aj dnes sa stretávame s predajcami, ktorí nevedia správne usmerniť pri používaní konkrétnej pomôcky na nosenie. Takže niekedy nosiace osoby viazali správne niekedy s menšími či väčšími chybami a nedokonalosťami, ale na láske k dieťatku a na nosení im to nič nezobralo.

 

Tí, ktorí zistili, že im nosenie možno nie je pohodlné, pátrali ďalej a možno natrafili na videá osôb, ktoré sa nosením hlbšie zaoberali a mnohé inšpirácie nachádzali v zahraničných zdrojoch, kde úroveň nosiacich praktík dosiahla iný rozmer a kvalitu. Vďaka týmto videám si začali uvedomovať maličkosti, ktorými dokázali svoje pomôcky na nosenie upraviť do stavu, že nosenie sa stalo bezpečnejšie a zároveň pohodlnejšie. Našli sa vzájomne naladené osoby, ktoré sa začali stretávať, vznikali rôzne neformálne skupinky rovnako naladených nosiacich osôb.

 

Následne sa stretávanie rozšírilo aj do internetového priestoru a mnohé inšpirácie už dnes zdieľajú osoby v rôznych lokálnych, národných, nadnárodných formálnych alebo aj neformálnych komunitách nevynímajúc sociálne siete. Vďaka rýchlosti internetu a možnosti okamžite získať spätnú väzbu na nastavenie svojej pomôcky sa v mnohom častejšie využívajú rady na diaľku. Ponúkajú temer online prístup k odpovedi, možnosť rýchlejšej a flexibilnejšej konzultácie s viacerými užívateľmi naraz, tým pádom viacero odpovedí, možnosť „recenzie" vlastných fotografií nosenia detí, možnosť diskusie ohľadom výhodnosti rôznych pomôcok na nosenie detí, atď. Určite sú nám diskusné fóra nápomocné v mnohých smeroch. Určite rôznorodé pohľady na položené otázky môžu byť fajn a vytvárajú nám akési spätné zrkadlo, nový pohľad a diskusiu na zadanú otázku.

 

No je potrebné si uvedomiť, že odpovede prichádzajú od rôznych ľudí s rozličnou úrovňou znalosti problematiky ako takej. Niektoré osoby vám môžu poskytnúť cenné informácie, iné zas len vlastné skúsenosti, ktoré nemusia byť podložené správnymi zásadami nosenia detí. Ak nesledujete fórum dlho, možno pre vás nie je jednoduché odhaliť tú „správnu" odpoveď, a je stále na vás a vašom rozhodnutí (koniec koncov ako stále), či sa budete danými radami riadiť.

Ešte je tu ďalší pohľad, diskusné fóra nám neposkytujú osobný kontakt, sú skôr anonymné. Keď zadávate otázku, osoba, ktorá vám bude odpovedať, bude odpovedať čisto na vašu priamu otázku bez znalostí ďalších faktov, ktoré by odpoveď možno pozmenili. Nepozná ďalšie okolnosti, ktoré by ste možno spomenuli pri osobnom stretnutí, a ktoré by odpoveď mohli zmeniť. A môžu to byť aj závažné skutočnosti, o ktorých sa nezmienite a ktoré by mohli celú situáciu zmeniť. Rovnako, keď umiestňujete fotografiu na zhodnotenie umiestnenia dieťaťa, nie vždy je táto „fotografia" čitateľná a nie všetko sa dá z fotografie „vyčítať". V tom spočíva riziko online diskusií. Môžu nám byť nápomocné, ale nemali by byť tým hlavným a jediným zdrojom informácií!

 

Snaha o perfekcionalizmus

 

Ďalším úskalím je, že často sa i vy sami snažíte o perfekcionalizmus a keď to na začiatku nejde, ste bezradné a niekedy vás okolité reakcie môžu odradiť. Občas sme až prehnane starostlivé a bojíme sa do prvotného naviazania pustiť. To sa stalo aj mne, bála som sa tej dlhej šatky na začiatku, bála som sa zle naviazať. Myslíte, že som to na začiatku naviazala úplne tip top, že som sa v tom cítila bezpečne a správne? Ten pocit som nemala. No pamätám si, že som sa cítila úžasne, že to malé stvorenie mám pri srdiečku. Síce som sa tiež trošku pozvŕtala pred zrkadlom, no nebolo to naviazané k úplnej dokonalosti. Ale ten nádherný pocit z pritúleného malého človiečika, to jednoducho za to stálo! Raz ten tieň strachu prekročte, aby ste to zažili! Nestrácajte čas váhaním, ten sa nedá spätne dobehnúť.

Ten správny cit umiestnenia do pomôcky na nosenie dosiahnete až cvikom, respektíve až po istom zoznámení sa s danou pomôckou na nosenie. Nebojte sa ale toho, nemusíte to mať hneď dokonalé, hoci to neznamená, že vám odporúčam nekontrolovať, ako dieťa umiestnite do pomôcky na nosenie. Ale nenechajte sa odradiť od toho, že sa vám to na prvý, či druhý alebo tretí krát nepodarí. Áno je na mieste snažiť sa z hľadiska bezpečnosti dieťaťa a vás, ale aj pohodlia dieťaťa mať správne nastavenú pomôcku na nosenie. Ale nenechajte sa zneistiť alebo rozrušiť, ak sa vám to na začiatok nepodarí a obzvlášť sa nenechajte od nosenia odradiť! Keď si pozerám fotografie rôznych kmeňov z Afriky, mnohé deti nie sú mnohokrát istené. Áno, môžete mi oponovať, že v našich geografických podmienkach máme isté dedičné predispozície rôznych vád a že v budúcnosti viac sedíme, ako to naše telo ohýbame a podporujeme nesprávne vzorce držania tela. Ale jedno mi z toho vyplýva, že dieťatko nám isté nedokonalosti odpustí. Tým však nehovorím, aby ste viazali tak stále a bez vôle si to nastavenie skontrolovať a podľa potreby upraviť.


Novorodenci obzvlášť majú krehké telíčka, u nich by opora mala byť bezpečná. Ale u detí, ktoré už objavujú svet sa často stáva, že sú zvedavé a za stimulmi sa v bdelom stave otáčajú alebo veselo používajú ručičky, či hopsajú si nožičkami. V takomto prípade ich nemôžete totálne fixovať v pomôcke na nosenie, pretože by ste im bránili ich motorickému vývoju. A ak by ste aj tak spravili, zväčša vám to dieťa jasne a hlasite dá najavo, že nie je spokojné. Dieťa, ktoré vie otáčať hlavičkou si v bdelom stave už nenechá hlavičku fixovať pomôckou na nosenie, ak sa o okolie zaujíma a otáča sa. Stáva sa, že telesne zdatnejšie dieťa sa často skláňa za predmetmi, chce ich chytiť do ruky, je absolútne pohyblivé, pomôcka na nosenie je istou oporou, ale rúčky už nebude zakrývať a schovávať. V tomto prípade sa dieťa nie vždy musí nachádzať v ideálnej ergonomickej polohe. Niektoré deti doslova rady v pomôcke na nosenie hopkajú. Ak sú pevne zabezpečené, tak im nehrozí pád, ale bude to asi mať ďaleko k ergonomickej polohe. Netancovali ste ešte s dieťatkom v šatke alebo inej pomôcke na nosenie? Aj tu dieťa nie vždy bude v ideálnej polohe, ale je to krásne a stimulujúce pre jeho poznanie. Je zároveň znakom, že svaly dieťaťa mocnejú. Staršie deti už nie sú v schúlenej polohe, ale skôr vystretejšie, aj to je bežný jav, že svaly na tele spevneli...

 

Prehnaný perfekcionalizmus

 

Viete, že s tou dokonalosťou som to zo začiatku brala vážne aj ja? A viete čo sa mi raz potom stalo? Že som jednoducho tak silno utiahla, že som si prišla ako v korzete a nemohla som dýchať! Okamžite som musela povoliť to nastavenie. Vtedy som si povedala, že som to prehnala... Vtedy som si povedala, že to nie je ono. Takže určite na tú hornú hranicu dokonalosti skoro prídete. Ale myslím si, že aj tak nosenie by malo byť najprv o naplnení emočných, sociálnych, psychomotorických, mentálnych, a podľa potreby aj stravovacích potrieb dieťaťa. Z vlastnej skúsenosti mám overené, že potreba bezpečia a emocionálnej blízkosti niekedy víťazí aj nad samotným hladom dieťaťa a dieťa je spokojné, aj keď nemá svoje bruško naplnené. To neznamená, že ho necháte hladovať, ale možno mu bude pri vás tak dobre a príjemne, že čas nasýtenia sa mu trošku môže posunúť.

 

Zložte kritické okuliare a užite si nosenia 

 

Takže nemusíte sa sledovať s tými prísne nastavenými okuliarmi, aj keď asi to čiastočne budete robiť, že? Ale myslím, že časom do ruky nosenie dostanete. Nepanikárte na začiatku, že to nejde. Priznám sa, ani ja som učená z neba nespadla :-D. Nebojte sa prekonať strach a tie prvé možno nezdarilé začiatky berte ako hru, radosť, pôžitok a jedinečnú možnosť byť s tým najmenším v kontakte. Nie je to o neustálom sebakritickom sledovaní nastavenia pomôcky na nosenie. Je to o vzájomnom naladení sa na nosenie, na malé dieťatko. Užívajte si nosenia plnými dúškami a noste s radosťou a láskou.

 

 

 

Ak chcete zistiť o nosení viac, knižka o nosení detí je vám vždy k dispozícii zdarma po vyplnení formulára nižšie

 

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor