nosenie deti 13Osobná zóna a nosenie detí

Uverejnené 25. november 2014


Už sme sa v článku o prostredí noseného dieťatka (Prečo najmenší milujú stiesnené prostredie) spomínali faktor priestoru vo vzťahu k samotnému noseniu. No dnes chcem pohľad priestoru rozobrať z iného uhla. Budem sa venovať osobnej zóne, teda zóne v ktorej sa človek cíti bezpečne.

Určite to poznáte, keď sa vám niekto dostane bližšie k telu, vy sa pri niekom cítite komfortne a pri druhom človeku zas nepohodlne. Čím to je?

 

Osobná zóna

Vzdušná "bublina" okolo tela človeka vytvára akýsi ochranný obal, akési ochranné teritórium okolo človeka. Wikipédia definuje tento obal ako "vzdialenosť okolo človeka, zásah do ktorej cudzou osobou (t. j. inou než rodinný príslušník, priateľ či partner/partnerka) je danému človeku nepríjemný (horšie komunikuje, viac sa potí a podobne). Líši sa mierne od človeka k človeku a značne pre jednotlivé kultúrne/geografické oblasti," zdroj tu. Tento ochranný obal tvoria viaceré úrovne, do ktorých si viac či menej spriaznené duše "vpúšťame" podľa zvolenej postupnosti. Austrálsky autor mnohých publikácii k problematike reči tela Allan Pease uvádza štyri nasledujúce zóny pre dospelé osoby:

- intímna zóna - bublina obklopujúca telo človeka do vzdialenosti 15 až 45 cm, do ktorej vpúšťame len najbližších. Priestor do 15 cm je definovaný ako uzavretá intímna zóna.

- osobná zóna - vzdialenosť od 45 cm do 120 cm, do ktorej patrí vzdialenejšie okolie napríklad v práci alebo na úradoch, pri spoločenských posedeniach

- spoločenská zóna - sa nachádza od 121 cm do 360 cm, udržujeme ju od cudzích osôb

- verejná zóna - nad 360 cm; využívame ju, keď sa prihovárame k väčšiemu obecenstvu

Samozrejme tieto zóny sú špecifické danej kultúre, etniku, geografickému priestoru, kde sa obyvateľstvo zdržiava, samotnej osobe v rámci spoločnosti, jej osobnému nastaveniu, prežitkom, skúsenostiam a pod. Niekto môže mať túto osobnú zónu prirodzene "menšiu", niekto sa zas viac "otvára" svetu a má ju vo vzťahu k okoliu väčšiu. Každopádne, keď vám niekto cudzí naruší osobnú zónu, určite sa cítite nesvoji a rýchlou reakciou sa od druhej osoby vzdialite do bezpečnej zóny. Ako to je však s novorodencom a osobnou zónou u malých detí?

 

Osobná zóna novorodencov

Osobná zóna v prenatálnom období

Prv než sa pozrieme na osobnú zónu novorodencov, musíme si vysvetliť súvislosti, v ktorom sa dieťa nachádza ešte pred samotným pôrodom. Prenatálne dieťa sa vyvíja v tele maternice matky. Jeho malé telíčko je chránené plodovou vodou maternice ako aj elastickým vakom samotnej maternice pred vonkajším prostredím. Osobná zóna prenatálneho dieťaťa sa vymedzuje osobnou zónou matkinho tela.

Domnievame sa, že prenatálne dieťa vníma prípadné vzruchy a nepohodu skôr cez emocionálne prežívanie samotnej matky. Samotná osobná zóna v jeho ponímaní podľa nás ešte nezohráva významnú úlohu, nakoľko sa prenatálne dieťa nedostáva do priameho kontaktu s vonkajším prostredím. Kontakt s cudzími osobami a okolím je však sprostredkovaný cez prežívanie samotnej matky. A teda následky narušenia tejto osobnej zóny matky môže vnímať veľmi intenzívne napríklad v dôsledku zvýšenia tepu matky, tlkotu srdca, sťahov maternice, zmenšenia priestoru placenty v prípade stiahnutia maternice, zrýchlenia dýchania...

 

Osobná zóna novonarodeného dieťaťa

Dieťa sa rodí z beztiažového prostredia maternice, kde ho obklopuje plodová voda. Svoju vzdialenosť vymedzuje aj vďaka limitovanému elastickému priestoru maternice. Predpokladáme, že prenatálne dieťa vymedzuje svoju osobnú zónu ochranným priestorom samotnej matky. Pretože matka bola tou ochranou zónou v prenatálnom období, po pôrode dieťa "stráca" bezpečie ochranného plodového obalu matkinej maternice (viď článok Prečo najmenší milujú stiesnené prostredie).

Novorodenec je chránený osobnou zónou matkinho tela. Na jednej strane dieťa potrebuje cítiť limitovanosť priestoru, pretože sa vo voľnom priestore ľaká (viď článok Prečo najmenší milujú stiesnené prostredie). Na druhej strane vyhľadáva náruč rodiča, pretože stiesnený priestor mu dodáva pocit bezpečia a istoty. Mnohé pozorovania matiek, ktoré si novorodené dieťa k sebe privinuli nám tieto hypotézy len a len potvrdzujú. Aj talianska autorka Esther Weber vo svojej knihe o nosení detí "Portare i piccoli, Un modo antico, moderno e... comodo per stare insieme" predpokladá, že novorodenec po pôrode ešte nemá vytvorenú ochrannú zónu a že si ju vytvára skrze vizuálneho vnímania, senzorických vnemov ako aj spoločenských a sociálnych vplyvov.

 

Je dôležité podotknúť, že novorodenec po fyzickej stránke ani nie je schopný odtiahnuť sa od osoby, v okolí ktorej sa necíti dobre. Dieťa po pôrode ešte vôľovo nevie ovládať svoje svaly. Je plne odkázaný na iné osoby a zväčša v prvom rade na matku. Preto nám svoje prejavy  často dáva verbálne najavo len vďaka výrazovým neverbálnym prejavom nevôle respektíve dorozumievacím prostriedkom plaču. Keď nastane tento alarm, dožaduje sa matky. Ak matka nie je nablízku tak "volá" najbližšie známu osobu. Ochranná zóna matky je teda zároveň jeho ochrannou zónou.

 

A prečo vlastne spomíname osobnú zónu detí vo vzťahu k noseniu?

Hlavne z pragmatického dôvodu: vďaka noseniu vieme dieťaťu ľahko ochrannú zónu vytvoriť. Aj v prírode živočíchy svoje mláďatá chránia svojim vlastným telom. My ľudia sa neodlišujeme od prírody a svoje deti tiež chránime privinutím si k vlastnému telu. Nosením dieťaťa tak novorodencom vytvárame bezpečnú zónu pred vonkajším okolím. Dieťa sa totiž rodí s túžbou byť v matkinej náruči, cítiť vôňu jej tela, tlkot jej srdca, rytmus jej dychu. Keď vytvoríme dieťaťu bezpečie, dávame pevné základy nášmu spoločnému vzťahu: aj keď sa časom intenzita nosenia bude skracovať a dieťa sa čoraz viac odhodlá od svojho "lona bezpečia" vzdialiť, bude vedieť, že sa do tohto bezpečia kedykoľvek bude môcť vrátiť! A postupne vplyvom zoznamovania sa s vonkajším svetom si samo vytvorí svoju ochrannú zónu.


Keď vytvoríme dieťaťu bezpečie, dávame pevné základy nášmu spoločnému vzťahu!

 

Ak chcete zistiť o nosení viac, knižka o nosení detí je vám vždy k dispozícii zdarma po vyplnení formulára nižšie

 

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor