Ergonómia či fyziológia alebo ako sa v tom vyznať?

Uverejnené 19. august 2015


Znejú tak trochu vedecky - ergonómia a fyziológia. Možno ste sa už s týmito výrazmi stretli, možno nie práve v kontexte nosenia detí. Alebo práve nosenie detí vám tieto pojmy prinieslo do života. Čo sa za nimi skrýva a čo znamenajú? Ako si ich vysvetľovať? 

 

Ergonómia

Ergonómia sa skladá z dvoch gréckych slov: ergo – práca a nomos – zákony, pravidlá. Ergonómia je veda zaoberajúca sa tvarom predmetov, pričom jej snahou je, aby predmety boli svojim tvarom čo najviac prispôsobené tvaru ľudského tela, a tak udržiavali jeho prirodzené držanie (tu). Ide teda o vedeckú disciplínu, ktorá sa zaoberá zlaďovaním používaných prostriedkov v živote človeka jeho potrebám a požiadavkám. Snaží sa o vytvorenie súladu medzi ich technickým prevedením či funkciou a prispôsobením ľudským potrebám a možnostiam za účelom rastúceho pohodlia a príjemnosti, znižovania únavy, zvyšovania celkovej životnej úrovne človeka.

Ergonómia sa zaoberá zväčša vzájomným pôsobením troch prvkov: človek - výrobok - prostredie. Má za úlohu zlaďovať tieto prvky, tak aby samotné používanie výrobku prinášalo čo najväčšie uspokojenie a čo najmenšiu psycho-fyzickú záťaž pre človeka. Cieľom ergonómie je teda uchovanie zdravia, to znamená telesnej, duševnej a sociálnej spokojnosti človeka, vytvorenie podmienok pre optimálnu činnosť človeka, ako aj vytvorenie pocitu pohody. Stretávame sa s rôznymi oblasťami, kde sa ergonómia uplatňuje: ergonómia práce, ergonómia pracovného prostredia, ergonómia pri práci s počítačom, ergonómia sedenia, ergonómia izieb, ergonómia stolovania, ergonómia vo výrobe, ergonómia v priemyste, atď. Ako teda súvisí s nosením detí?

 

Ergonómia a nosenie detí

Nosenie detí je v podstate tiež činnosť, pri ktorej sa dostávajú do vzájomnej interakcie nasledujúce prvky: človek - nosiaca pomôcka - vonkajšie prostredie. Do súhry pôsobenia rovno dvoch užívateľov vstupuje teda výrobok - nosiaca pomôcka. A táto nosiaca pomôcka musí zabezpečovať určité funkcie pre obe osoby - osobu, ktorá nosí a osobu, ktorá sa nosí. Vzhľadom na nespočetné množstvo nosených detí v nevhodných pomôckach na nosenie ako aj množstvo takýchto nezdravých pomôcok vyskytujúcich sa na trhu považujeme ergonómiu nosenia za veľmi dôležitú vlastnosť.

Jej dôkladnému porozumeniu kladieme ešte väčší význam. Mnoho výrobcov si totiž nálepku "ergonomický" prevezme aj napriek tomu, že daná pomôcka na nosenie nezabezpečuje optimálne vlastnosti pre nosiacu osobu a/alebo pre nosené dieťa. Potom sa ľahko stane, že si zabezpečíte pomôcku na nosenie detí, je vám nepohodlná, bolí vás z nej chrbát alebo ramená, chrbtica trpí. Dieťa zas môže byť v danej pomôcke nespokojné, pretože mu neposkytuje bezpečnú oporu, pohodlie či úľavovú polohu. Často práve neergonomická pomôcka na nosenie respektíve ergonomická ale neergonomicky umiestnená pomôcka na nosenie detí je dôvodom, prečo sa nosenia mnohí rodičia vzdajú. Je potom veľká škoda, že práve neznalosť týchto pojmov od nosenia odradí. Aká to teda tá ergonomická pomôcka respektíve ergonomicky umiestnená pomôcka na nosenie detí vlastne je?

Práve vhodne zvolená pomôcka na nosenie detí na jednej strane podporuje bezpečný, správny a pohodlný vývoj noseného dieťaťa a na druhej strane poskytuje pohodlie a bezpečie i pre tých, ktorí deti nosia - optimálne zodpovedá potrebám všetkých účastníkov nosenia. Pre deti je obzvlášť dôležité podporovať pri nosení zdravý psychomotorický vývoj. Dospelí, ktorí svoje deti nosia, určite ocenia pomôcky na nosenie, ktoré záťaž nosených detí úmerne rozložia a zabezpečujú tak prirodzené držanie tela. A práve tieto vlastnosti ergonómie sú pri nosiacich pomôckach zabezpečené tvarom produktu, použitým materiálom, optimalizáciou rozloženia váhy dieťaťa, prispôsobiteľnosťou produktu, možnosťami prídavných prvkov pre fixáciu napr. hlavičky u spiacich detí, či ďalšími špecifickými prvkami, ktoré umožňujú zdravé nosenie a pohodlie nosiacemu i nosenému. A čo to teda potom je tá fyziológia?

 

Fyziológia

Fyziológia sa skladá z dvoch gréckych slov: fyzis – príroda a logos – veda. Fyziológia je veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav. V širšom kontexte skúma rôzne oblasti a skupiny organizmov - rastliny, huby, živočíchy, mikroorganizmy. V užšom zmysle sa najčastejšie myslí fyziológia živočíchov a človeka (tu). Fyziológia človeka patrí medzi základné predmety štúdia medicíny, pretože sa zaoberá štúdiom fungovania ľudského organizmu. Jej cieľom je pochopenie a vysvetlenie fyzikálnych, biochemických a biologických princípov fungovania procesov v ľudskom tele (tu). Ako teda fyziológia zapadá do konceptu nosenia detí?

 

Fyziológia a nosenie detí

Pri nosení detí sú súčasťou tejto činnosti vždy minimálne dve osoby: osoba, ktorá nosí a osoba, ktorá je nosená. Pri nosení sú teda ovplyvňované rovno dva organizmy a orgánové sústavy oboch osôb. Je veľmi dôležité, aby nosenie fyziológiu oboch jedincov nenarúšalo, ale naopak, aby ju podporovalo.

Novonarodené dieťa sa totiž rodí nezrelé a mnohé z jeho orgánov a orgánových sústav sa vyvíja. Jeho psychomotorický vývoj ešte nie je ukončený. Práve podpora jeho fyziológie a optimálneho fungovania orgánov je pri nosení veľmi dôležitá. Totiž pri správnom nosení vieme jeho telesný ako aj duševný rozvoj stimulovať. Nosenie detí sa často spája s prídavným menom "fyziologický", pretože sa považuje za "normálne z biologického hľadiska". Len pre zaujímavosť uvádzam, že opakom fyziologického je zvyčajne prídavné meno "patologický" - teda chorobný, poškodzujúci alebo "nefyziologický"  - okolnostiam nezodpovedajúci (tu). Nosenie je jednoznačne biologické - prináša množstvo prospešných prínosov pre telesný, mentálny, duševný, sociálny, emocionálny a teda pre celkový zdravotný stav dieťaťa. Nosenie napomáha optimálnej fyziológii dieťaťa.

No spomínala som, že na nosení sa podieľa aj nosiaca osoba. Často sa však pri spomínaní fyziológie zabúda na osobu, ktorá nosí. Je nosenie biologické aj pre nosiacu osobu? Určite áno, a my čo sme už zažili nosenie, vieme svoje - nosenie a teda najmä ergonomické nosenie podporuje správne fungovanie fyziologických procesov aj u nosiacej osoby. Určite vďaka noseniu nejednej mamičke zosilnelo svalstvo, lepšie sa po pôrode zregenerovala, zažíva lepšiu psychickú a duševnú pohodu, rozvíja svoje emiocionálne cítenie. Nosenie je biologicky prospešné a fyziologické. Vďaka noseniu získavame nielen na telesnej zdatnosti, ale rastieme aj duchovne (viac o mojej vlastnej ceste tu).

 

Tak teda ergonómia či fyziológia? Asi oboje, že? Oboje je pri nosení dôležité. Lebo nosenie by malo byť ergonomické aj fyziologické!

 

Ak chcete zistiť o nosení viac, knižka o nosení detí je vám vždy k dispozícii zdarma po vyplnení formulára nižšie

 

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor